Over ons

Youth for Christ <-> Hope Movement

Youth for Christ is een beweging van jongeren en jongerenwerkers, die opvalt doordat ze God voortdurend zoekt, groeit in lokaal missionair jongerenwerk en durft te laten zien waar ze voor staat. We zoeken jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Dit doen wij met God als onze leider en vanuit de unieke kracht dat we dichterbij jongeren staan.

Met de Hope Movement roepen wij mensen in heel Nederland op om hoop te laten waaien, om het uit te delen in je omgeving. Dit kan door kleine- en grote daden. Onze jongerenwerkers doen dit elke dag en wij dagen jou uit om dit ook te gaan doen met de Hope Challenges uit deze waaier. Zo heb je 36 challenges bij de hand waar je hoop mee laat waaien! Want door te luisteren naar een jongere, een gek dansje te doen of een kaart te sturen, breng jij al hoop.

Ontvang jouw gratis waaier!

Waarom de Hope Movement?

Als Youth for Christ zien we dat het soms best een beetje moeite kost: weer écht contact maken na een periode van afstand. We horen van jongeren die depressief zijn. Die zich eenzaam voelen omdat er in de afgelopen twee jaar weinig naar hen om is gekeken. Jongeren die het mentaal echt zwaar hebben en in moeilijke thuissituaties verkeren.

Wij werken altijd vanuit relatie: Eerst de ander zien en horen. Dan iets van jezelf delen. En als dat kan, iets van God laten zien. En wij geloven dat we met elkaar een beweging van hoop op gang kunnen brengen.