Hoop brengen: de ander eerst zien

Zo werken wij

The art of connecting

Youth for Christ en onze jongerenwerkers werken altijd vanuit relatie. We gebruiken hiervoor het model van The Art of Connecting: Eerst de ander zien en horen. Dan iets van jezelf delen. En als dat kan, iets van God laten zien.

We zien in ons jongerenwerk dat het soms best een beetje moeite kost: weer écht contact maken. We horen van jongeren die depressief zijn. Die zich eenzaam voelen omdat er in de afgelopen twee jaar weinig naar hen om is gekeken. Jongeren die het mentaal echt zwaar hebben en in moeilijke thuissituaties verkeren.

Wij bieden hen hoop door er praktisch voor ze te zijn: een fijne plek om te chillen na school, hulp bij huiswerk en bijbaantjes, oplossingen zoeken voor moeilijke situaties. Ook koppelen we jongeren soms aan maatjes. Op allerlei soorten manieren bieden we hen dus hulp en laten we zien dat er iemand voor ze is.

In de Hope Movement zie je onze manier van werken terug. De challenges zijn in drie categorieën verdeeld: De ander, ik en God. Zo kun je een challenge kiezen die past bij waar jij op dat moment in de relatie met de ander staat.

 

Bestel jouw GRATIS waaier!